Välkommen till oss!

Vallbykyrkan

Välkommen till vår hemsida! Vallbykyrkan är en kristen församling i Västerås. I vårt sammanhang rör sig människor i alla åldrar och från olika kulturer. Vi tror att församlingen är en plats där alla kan mötas, utvecklas och steg för steg få växa som lärjungar till Jesus.

Varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans med oss! Vi har öppna gudstjänster i kyrkan varje söndag. (Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.)

VI TRÄFFAS FÖR GUDSTJÄNSTER PÅ SÖNDAGAR KL 11.00 I KYRKAN

(Undantag: Den sista söndagen varje månad hålls gudstjänsten kl. 16.00.)

Gudstjänst september 2021 (1)

 

Gudstjänster

Under sommaren erbjuder vi ett enklare gudstjänstformat – cafégudstjänster.
Vi träffas söndagar kl. 18:00 för fika, gemenskap samt predikan och sång/bön.

I september återgår vi till vårt vanliga format med söndagsgudstjänster  kl. 11:00 i kyrklokalen.
(Kl 16:00 sista söndagen i månaden – om inte annat anges)

Mer info